Działając na podstawie postanowień zawartych w ustawie z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236 z późn. zm.) Wójt Gminy Biała informuje,

że Gmina Biała ogłasza sprzedaż końcową węgla w sortymencie orzech w ilości 12,54 tony po cenie brutto 1800 zł., z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych.
Mieszkańcy będą mogli składać wnioski od 15 maja do 30 czerwca br. na węgiel pozostały w gminie. Wnioski o zakup rozpatrywane są przez gminę w kolejności wpłynięcia do wyczerpania ilości paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży końcowej. Zniesiono istniejący limit ilościowy. Tym samym niezależnie czy mieszkaniec zakupił już węgiel w ilości maksymalnej przewidzianej ustawą, będzie mógł zakupić dodatkową ilość węgla bez ograniczeń ilościowych.
Zgodnie z nowelizacją będzie możliwy zakup węgla przez mieszkańców innych gmin, o ile są uprawnieni do dodatku węglowego.

Plik do pobrania: