W dniu 6 marca 2023 r. w Urzędzie Gminy w Białej odbyło się przekazanie wysłużonego autobusu szkolnego, który przez 20 lat woził dzieci z terenu gminy Biała do szkół i przedszkoli. Autobus został przekazany Fundacji

Happy Kids z Łodzi na potrzeby przewozu dzieci z Ukrainy. Prezes Fundacji Aleksander Kartasiński poinformował, że fundacja ewakuowała  do Polski ponad 1500 dzieci z domów dziecka z terenów objętych wojną. Inicjatorem przekazania przez samorządy autobusów dla Fundacji Happy Kids był Burmistrz Wieruszowa Rafał Przybył.
W spotkaniu uczestniczyli Wójt Gminy Biała Aleksander Owczarek, Prezes Fundacji Happy Kids Aleksander Kartasiński, Burmistrz Miasta i Gminy Wieruszów Rafał Przybył, Radni Rady Gminy Biała, Skarbnik Gminy Biała Agnieszka Krzemińska, Sekretarz Gminy Biała i jednocześnie reprezentująca Komitet Społeczny Gmina Biała- Pomoc dla Ukrainy- Henryka Stempień oraz Członkowie Komitetu.
Gmina Biała rozpoczęła współpracę z Fundacją Happy Kids w 2015 roku poprzez udział w letniej akcji „Przystanek HAPPY BUS”. Inicjatorką organizacji podczas wakacji zajęć dla dzieci we współpracy z Fundacją Happy Kids była Radna Rady Gminy Ewa Dwornicka. „Przystanek HAPPY BUS” spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży z terenu gminy i był organizowany także w kolejnych latach 2016 i 2017.
Na spotkaniu miało również miejsce podsumowanie działań Komitetu Społecznego na rzecz pomocy Ukraińcom. Reprezentująca Komitet-Henryka Stempień przedstawiła szczegółowe sprawozdanie z podejmowanych działań na rzecz Uchodźców.  
Komitet Społeczny Gmina Biała -Pomoc dla Ukrainy został zawiązany w marcu ubiegłego roku. Obecnie aktywność Komitetu wygasła z racji rozdysponowania całej puli zebranych ofiar. W imieniu Komitetu Społecznego Henryka Stempień podziękowała wszystkim osobom, które w jakikolwiek sposób przyczynili się do akcji wsparcia uchodźców z Ukrainy, uciekających przed wojną na teren Gminy Biała. W szczególności podziękowała 44 wolontariuszom wywodzącym się z Kół Gospodyń Wiejskich  i z Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Biała,  którzy przeprowadzili zbiórkę pieniędzy do puszek. Podziękowała mieszkańcom Gminy Biała - dzięki ich hojności została zebrana kwota 26 492,03 zł., pracownikom GOPS-u, Dyrektorom i Wychowawcom Szkół Podstawowych, którzy rozpoznawali potrzeby ukraińskich uchodźców i zajmowali się dystrybucją pomocy w formie art. spożywczych (paczek z okazji świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia), gorącego posiłku, przyborów szkolnych, sprzętu AGD, odzieży. Pomoc udzielana była ponad 150 razy.
Podziękowania skierowane były także pod adresem: miejscowego przedsiębiorcy, który wykonał bezpłatnie puszki kwestarskie, członków Komitetu za współpracę ( Pana Prezesa Zarządu Gminnego Związku OSP, Pań z Kół Gospodyń Wiejskich z Białej Rządowej  i Wiktorowa, pracowników Urzędu Gminy oraz GOPS-u) oraz Pana Wójta za inicjatywę i wsparcie jakiego udzielał Komitetowi.

DSCN2702
DSCN2687
DSCN2678
DSCN2663
20230306101847
20230306095820
20230306100046
20230306095829