Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) we współpracy z Komendą Główną Policji (KGP), w ramach projektów: Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku - CEDUR oraz Centrum Edukacji dla Bezpieczeństwa

Rynku Finansowego - CEBRF organizuje 20 stycznia 2023 roku bezpłatne spotkanie online (webinarium) skierowane do seniorów pt. ,,Cyberbezpieczeństwo w kontekście zagrożeń występujących w Internecie, w szczególności oszustw na urządzeniach mobilnych".

Cel
Celem webinarium jest zwiększanie świadomości seniorów w zakresie cyberbezpieczeństwa w kontekście zagrożeń występujących w Internecie, szczególnie ataków skierowanych do użytkowników urządzeń mobilnych.
Do kogo kierowane jest webinarium
Webinarium przeznaczone jest dla seniorów, aby zwiększyć świadomość i uwrażliwić tę grupę społeczną na zagrożenia występujące w Internecie.
Harmonogram czasowy
Logowanie uczestników na webinarium rozpocznie się od 16:45.
Rozpoczęcie webinarium o 17:00.
Webinarium zakończy się o 18:00.
Zgłoszenia
Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem www.knf.gov.pl w dziale „CEDUR". Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesiane najpóźniej 19 stycznia 2023 r.
Informacje techniczne
W celu uczestnictwa w spotkaniu niezbędne jest stabilne łącze internetowe. W spotkaniu uczestniczyć można poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację. Szczegółowe informacje techniczne zostaną przesłane wraz z potwierdzeniami uczestnictwa.
Materiały
Uczestnicy spotkania otrzymają prezentację.
Opłaty
Udział w webinarium jest bezpłatny.
Kontakt
Wszelkie pytania dotyczące organizacji webinarium należy kierować na adres cedur@knf.gov.pl w tytule wiadomości podając tytuł i datę wydarzenia.