Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Białej, Ochotnicza Straż Pożarna w Brzozie oraz Sołectwo Brzoza serdecznie zapraszają na VII Zimowy Turniej Szachowy, który odbędzie się 29 stycznia w sali OSP w Brzozie.