Za nami 11 listopada, dzień który w kalendarzu każdego patrioty na stałe wpisany jest jako Święto Niepodległości. Uroczysta celebracja tego dnia jest nie tylko umocnieniem patriotycznych korzeni rodaków, ale przede wszystkim

wyrazem szacunku dla dokonań naszych przodków walczących w obronie Ojczyzny. W tym roku świętowaliśmy 104. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
W miniony piątek, 11 listopada 2022 r., w Gminie Biała odbyły się Powiatowe Obchody Narodowego Święta Niepodległości. Uroczystość rozpoczęła się zbiórką przed Urzędem Gminy w Białej, skąd poczty sztandarowe, przedstawiciele władz samorządowych powiatu wieluńskiego oraz pozostali uczestnicy wydarzenia przemaszerowali do Kościoła pw. św. Piotra w okowach w Białej na mszę świętą w intencji Ojczyzny, celebrowaną przez księdza proboszcza Mirosława Rapcię.
Po mszy świętej pochód prowadzony przez Orkiestrę Dętą „Vivo” GOKiS z Białej udał się na pobliski cmentarz parafialny, na którym nastąpiło uroczyste odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego oraz złożenie kwiatów przez delegacje władz samorządowych, związków kombatanckich oraz zaproszonych gości. Kwiaty i znicze zostały złożone pod tablicą upamiętniającą weteranów walk i wojen o niepodległość i granice odradzającej się Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1914-1921.
Na dalsze uroczystości, organizatorzy zaprosili do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Białej. Licznie zebranych gości powitali Wójt Gminy Biała Aleksander Owczarek oraz Starosta Powiatu Wieluńskiego Marek Kieler. Referat okolicznościowy z okazji Święta Niepodległości wygłosił nauczyciel historii Damian Orłowski. Głos zabrali również obecny na uroczystości Poseł na Sejm RP Paweł Rychlik, Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego Andrzej Chowis oraz były Poseł, Wiceprezes Zarządu OSP w Białej Wojciech Szczęsny-Zarzycki. Ważnym punktem wydarzenia było odznaczenie przez Prezesa Zarządu Głównego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Przemysława Wieczorka, Krzyżem za Zasługi dla ZKRP i BWP, Wójta Gminy Mokrsko Zbigniewa Dąbrowskiego.
Montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Białej oraz młodzieży z sekcji muzycznej działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Białej uświetnił uroczystość.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
10
14
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
27102022142418
100
101
102
103
105
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127-2
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181