Informuję, że Gmina Biała przystąpiła do  zakupu węgla, zgodnie z założeniami ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Mieszkańcy Gminy Biała

od poniedziałku 14 listopada do 18 listopada  b.r. mogą składać wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowego. Wnioski będą podlegały weryfikacji – węgiel w preferencyjnej cenie nie wyższej niż 2000 zł za tonę, będą mogły kupić od gminy osoby uprawnione do dodatku węglowego.

Ilość węgla dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi 1500 kg do 31 grudnia br. oraz 1500 kg od 1 stycznia 2023 r. Rodzaj i jakość paliwa stałego będzie zależna od dostępności u podmiotów wprowadzających do obrotu.

Wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego złożyć można:
- osobiście w Urzędzie Gminy Biała, pok. nr 5 na parterze budynku,
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP (wówczas należy opatrzyć je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić z wykorzystaniem profilu zaufanego),
- listownie za pośrednictwem operatora pocztowego.

Wzór wniosku dostępny jest w Urzędzie Gminy Biała oraz na stronie internetowej www.gminabiala.pl

Wniosek można złożyć tylko raz w danym okresie.

Uruchomienie sprzedaży węgla uzależnione będzie od jego otrzymania od podmiotów wprowadzających do obrotu, uprawnionych do prowadzenia sprzedaży  gminom paliwa stałego z przeznaczeniem do sprzedaży w ramach zakupu preferencyjnego.

Dystrybucja węgla prowadzona będzie we współpracy ze wskazanymi lokalnymi składami węgla, o czym poinformujemy w późniejszym terminie.