Działając na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) Wójt Gminy Biała informuje, że Gmina Biała

przystępuje do zakupu paliwa stałego do dnia 31 grudnia 2022 roku, z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie gminy.