Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach o/Kościerzyn zaprasza 18 września  wszystkich chętnych na coroczną wystawę "Kościerzyński Dzień Ziemniaka".