Komunikaty Oddziału Regionalnego KRUS w Łodzi a także Placówki Terenowej KRUS w Wieluniu dotyczące bezpieczeństwa dzieci podczas rozpoczętych wakacji i wzmożonych prac w gospodarstwach rolnych.