Całe terytorium Polski jest Specjalną Strefą Ekonomiczną. Na każdym, wybranym przez przedsiębiorcę terenie lub nieruchomości, można ubiegać się o pomoc publiczną z tytułu nowej inwestycji.

Począwszy od stycznia 2022 została wprowadzona nowa Mapa Pomocy Publicznej na lata 2022-2027. W Województwie Łódzkim poziom pomocy wzrósł z 35% do 40%. Poniżej znajduje się  prezentacja zawierająca aktualne przepisy PSI wraz z nowymi danymi dla Powiatu Wieluńskiego.