Komunikat organizacyjny XV Szachowego Turnieju Czterech Gmin: Biała-Wierzchlas-Pątnów-Mokrsko 2022
1. Organizatorzy:
Gminy:Biała, Wierzchlas, Pątnów, Mokrsko

UKS „Piątka Wieluń”, Starostwo Powiatowe w Wieluniu.

2. Patronat:
Starosta Wieluński – Pan Marek Kieler
Prezes ŁZSzach – Pan Robert Chojnowski
Wójt Gminy Biała – Pan Aleksander Owczarek
Wójt Gminy Wierzchlas – Pan Leszek Gierczyk
Wójt Gminy Pątnów – Pan Jacek Olczyk
Wójt Gminy Mokrsko – Pan Zbigniew Dąbrowski

3. Cele turnieju:

* popularyzacja szachów wśród dzieci i młodzieży
* podjęcie sportowej rywalizacji pomiędzy szachistami powiatu wieluńskiego oraz powiatów ościennych
* pogłębienie znajomości debiutów: partii włoskiej, gambitu królewskiego, partii szkockiej  i obrony sycylijskiej
* inspirowanie do rozwiązywania zadań szachowych.

4. Termin:
30 kwietnia, 1-3 maja 2022 r.

5. Miejsce:
Placówki wymienione w harmonogramie turnieju.

6. Forma turnieju:
Tematyczny turniej szachowy połączony z konkursem rozwiązywania zadań szachowych rozgrywany w czterech etapach. Konkurs  zadań poprzedzać będzie każdy z etapów turnieju. Zadania związane będą z różnymi motywami szachowymi. Każde zadanie będzie punktowane w zależności od stopnia trudności.
O kolejności w konkursie decydować będzie suma punktów uzyskanych przez zawodnika podczas wszystkich czterech etapów konkursu. W przypadku uzyskania przez laureatów tej samej ilości punktów o kolejności zdecydują:

* ranking zawodnika (promowany będzie zawodnik z niższym rankingiem)
* wiek zawodnika (promowany będzie zawodnik młodszy).

Turniej szachowy rozegrany zostanie na dystansie 15 rund w systemie szwajcarskim (kojarzenie komputerowe programem chessarbiter) po 20 min. + 10 sek na zawodnika.
Kolejność w turnieju ustalana będzie w oparciu o:

* ilość punktów
* wartościowanie średnie Bucholtza
* wynik bezpośredniej partii
* wartościowanie pełne Bucholtza
* progress

Np. Etap I obejmować będzie:

a) sześć zadań o zróżnicowanym stopniu trudności; czas przeznaczony na rozwiązanie zadań wynosi 45min.
b) cztery partie rozpoczynające się od początkowej zadanej pozycji partii włoskiej  (1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Gc4; Gc5 …)

7. Grupy turniejowe:
Grupa A – zawodniczki i zawodnicy z rankingiem 1400 i więcej: po zakończeniu turnieju grupa podzielona zostanie na dziewczęta i chłopców
Grupa B - zawodniczki i zawodnicy z rankingiem do 1250 oraz do lat 15 (rocznik 2007);
po zakończeniu turnieju grupa podzielona zostanie na dziewczęta i chłopców.
W konkursie zadań obowiązywać będzie taki sam podział na grupy jak w turnieju szachowym.

8. Debiuty obowiązujące na poszczególnych etapach:
Etap I: partia włoska - partia rozpoczynana jest od ustawienia: 1.e4 e5, 2.Sf3 Sc6, 3.Gc4; Gc5 …
Etap II: gambit królewski - partia rozpoczynana jest od ustawienia: 1. e4 e5, 2. f4 …
Etap III: partia szkocka - partia rozpoczynana jest od ustawienia  1. e4 e5, 2. Sf3 Sc6, 3. d4 ...
Etap IV: obrona sycylijska – partia rozpoczynana jest od ustawienia: 1. e4 c5 2. ...

9. Warunki uczestnictwa:
W turnieju brać mogą udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w wieku maksymalnie lat 18 (rocznik 2004).
Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie i dokonanie wpisowego w wysokości 40 zł za cały turniej.
Za przyjazd i pobyt zawodników na turnieju odpowiedzialność ponoszą opiekunowie.
Organizatorzy zapewniają poczęstunek dla zawodników i opiekunów na każdym etapie konkursu.
Każdy z zawodników powinien posiadać długopis.
Organizatorzy proszą zawodników o zaopatrzenie się w zmianę obuwia.

10. Nagrody i wyróżnienia:
Puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe w obu klasyfikacjach końcowych (turniej i konkurs zadań)

11. Zgłoszenia:
Zgłoszenie przyjmowane będą do dnia 28 kwietnia pocztą elektroniczną na adres wwolniaczyk@gmail.com a także telefonicznie przez koordynatora turnieju Pana Waldemara Wolniaczyka  tel. kom. 606 657 793 lub na stronie www.chessarbiter.com/turnieje.php
W zgłoszeniu podać należy liczbę uczestników, reprezentowana placówkę oraz nazwisko i imię opiekuna.

12. Obowiązujące przepisy:
W turnieju obowiązują przepisy PZSzach w zakresie szachów szybkich.

13. Akceptując regulamin uczestnicy turnieju oraz osoby towarzyszące wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na stronach internetowych oraz profilach społecznościowych organizatora (np. do pamiątkowych galerii zdjęć i filmów). Materiały tam zamieszczone mogą być wykorzystywane jedynie do celów informacyjnych i prywatnych. Dalsze ich udostępnianie wymaga zachowania integralności. Publikujący zobligowany jest do podpisania źródła ich pochodzenia.

14. Interpretacja powyższego regulaminu należy wyłącznie do organizatorów.

Harmonogram organizacji turnieju

Etap

Miejsce

Dzień, godzina

I - partia włoska(4 rundy)

Szkoła Podstawowa w Białej

30 kwietnia 2022, godz. 14:00

II –gambit królewski(4 rundy)

Szkoła Podstawowa w Wierzchlesie

1 maja 2022, godz.14:00

III–partia szkocka (4 rundy)

ZSS w Pątnowie

2 maja 2022, godz.9:30

IV–obrona sycylijska(3 rundy)

Zespół Szkół i Przedszkole w Mokrsku

3 maja 2022, godz.9:30


Uroczyste zakończenie turnieju z udziałem wójtów gmin – organizatorów przewidywane jest 3 maja 2022 ok. godz. 15:00.

Organizatorzy serdecznie zapraszają wszystkich miłośników „królewskiej gry”.


UWAGA: CZĘŚĆ WPISOWEGO ZOSTANIE PRZEZNACZONA NA POMOC DLA UKRAINY – KONKRETNIE NA POMOC DLA POWIATU GORODOK PARTNERSKIEGO DLA POWIATU WIELUŃSKIEGO.