Inwazja na Ukrainę rozpoczęta 24 lutego 2022 roku przez Federację Rosyjską stanowi eskalację trwającej od 2014 roku wojny. Samorządy gminne wraz z mieszkańcami podjęły niezwłocznie organizowanie różnych form

pomocy dla uchodźców i także - w pierwszej kolejności - dla ludności pozostającej na terytorium Ukrainy.

Na terenie Gminy Biała – w zasobach gminnych i u prywatnych osób - przebywa obecnie 64. ukraińskich uchodźców: 37. dzieci, 4. osiemnastolatków, 22 kobiety (matki tych dzieci), 1 – mężczyzna.

Organizowane są spontaniczne zbiórki darów rzeczowych i artykułów spożywczych. Docelowo przekazywane są one do magazynu obsługiwanego przez GOPS w Białej. Dzięki dobremu sercu przedsiębiorców przekazano też ok. 500 kg warzyw i owoców do ośrodka zakwaterowania uchodźców prowadzonego na zlecenie Starosty Wieluńskiego w Załęczu Wielkim.

Informujemy również, że został zarejestrowany Komitet Społeczny ,,Gmina Biała – Pomoc dla Ukrainy” zbiórki publicznej na rzecz uchodźców przebywających na terenie naszej gminy.

W skład Komitetu wchodzą: Henryka Stempień, Magdalena Szudlarek, Karolina Mikołajczyk, Anna Ostrycharz-Nawrocka, Lidia Grabowska, Aneta Gwiazda i Jan Leszczyński.

Ocenić trzeba, że pobyt uchodźców może trwać i kilka miesięcy. Stąd istnieje potrzeba wspólnego wsparcia przez mieszkańców Gminy Biała przebywających w gminie uchodźców.

Nie wydane przez Komitet pieniądze na potrzeby lokalne zostaną przekazane potrzebującym na Ukrainie.

Zbiórkę zamierzamy przeprowadzić w przyszły weekend. Wolontariusze mają wywodzić się spośród druhów strażaków,  członkiń i członków kół gospodyń oraz starszych wiekowo uczniów. Poniżej zamieszczamy apel komitetu zbiórkowego.

Aleksander Owczarek

Wójt Gminy Biała