Wnioski o przyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej

Publiczna Szkoła Podstawowa w Białej

Publiczna Szkoła Podstawowa w Mlynisku

Publiczna Szkoła Podstawowa w Naramicach

We współpracy Głównego Lekarza Weterynarii z przedstawicielami związków branżowych Polpig oraz Polsus opracowane zostały zasady bioasekuracji dla gospodarstw utrzymujących świnie. Mają one na celu

Zwolnienie małych firm ze składek ZUS, świadczenie postojowe czy brak opłaty prolongacyjnej – to tylko niektóre rozwiązania prawne realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach tzw. tarczy

Artykuł z informacjami dla rolników z terenu naszego powiatu, dotyczącymi działań prewencyjnych i bezpieczeństwa w gospodarstwach rolnych. PT KRUS
w Wieluniu zachęca do korzystania z materiałów

Mieszkańców potrzebujących skorzystać z bezpłatnej, profesjonalnej pomocy prawnika, doradcy obywatelskiego lub mediatora  zapraszamy do punktów NIEODPŁATNEJ pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego.

W związku z podejmowanymi działaniami w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronowirusa COVID-19, zgodnie z decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego zostaje

Z uwagi na pojawienie się zagrożenia zakażeniem koronawirusem mając na względzie zdrowie zarówno Państwa, jak i pracowników bardzo proszę o ograniczenie wizyt w Urzędzie Gminy Biała oraz GOPS.

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce oraz zaleceniami rządu i służb sanitarnych dotyczących rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 - „koronawirusa", aby skutecznie chronić zdrowie

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa - pracownicy ŁODR załatwiają sprawy wyłącznie drogą

Informacja Głównego Inspektoratu Weterynarii dotycząca postępowania ze zwierzętami domowymi oraz zwierzętami gospodarskimi przez osoby poddane kwarantannie w związku z Covid-19.