Z uwagi na ogłoszony w Polsce stan epidemii, Agencja Restrukturyzacji i  Modernizacji Rolnictwa informuje o możliwości ubiegania się o odroczenie terminu spłaty zadłużenia wobec ARiMR do czasu odwołania

Urząd Gminy Biała informuje, że w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w dniu 20 kwietnia 2020 r. zostały podpisane umowy na zadania:

Gmina Biała ma kolejny wielki kłopot z odpadami niebezpiecznymi. Po uporaniu się z bardzo trudnym przypadkiem odpadów azbestowych, z przypadkiem zakopywania odpadów na byłej żwirowni, która miała być

W związku z wprowadzonym przez Rząd RP (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku

Działania antykryzysowe podejmowane w Gminie Biała
w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną:
1. Ograniczony dostęp do budynku urzędu
W celu  zapobiegania rozprzestrzenianiu się  choroby

Ze względu na trwający stan epidemii ulega zmianie termin na złożenie oświadczenia potwierdzającego brak zmian w 2020 roku w odniesieniu do wniosku
o przyznanie płatności złożonego w roku 2019.

Na stronie internetowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego został utworzony post  "Pomóż rolnikowi, kup jego produkty", na której rolnik może zamieścić ogłoszenie jaki produkt ma do sprzedania.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Białej w ramach akcji #zostańwdomu organizuje konkurs wokalny "Domowe melodie". Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą do dnia 11 maja 2020 r. Szczegóły konkursu

Szczególna sytuacja związana z epidemią, w praktyce utrudnia dziś wielu osobom nieposiadającym skrzynek, korzystanie z usług pocztowych. Odbiór korespondencji rejestrowanej wymaga bowiem wizyty w placówce

W trosce o poprawę sposobu zagospodarowywania odpadów pochodzących od osób chorych lub przebywających na kwarantannie Minister Klimatu wspólnie z  Głównym Inspektorem Sanitarnym,