Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Białej zaprasza dzieci w wieku od 5 do 10 lat na Warsztaty Ekologiczne, które będą się odbywały w dniach 11 - 15 lipca 2016 r.

Uprzejmie informuję, że Agencja Nieruchomości Rolnych uruchomiła  serwis internetowy poświęcony nowym przepisom regulującym obrót nieruchomościami rolnymi.

Wójt Gminy Biała informuje o zamiarze uhonorowania osób zasłużonych dla rozwoju sportu w Gminie Biała. Podstawą uhonorowania będzie złożenie ...