Ochotnicza Straż Pożarna w Białej ogłasza zbiórkę złomu, aluminium, nakrętek PCV oraz starych akumulatorów. Dochód ze zbiórki zostanie przekazany na leczenie Wojtusia z Galewic. Zbiórka w każdą sobotę

Decyzją Prezesa Rady Ministrów od dnia 6 maja 2020 r. samorządy mają możliwość otwierania przedszkoli - pod warunkiem spełnienia przez te placówki reżimów sanitarnych. W minionym tygodniu dyrektorzy

Gmina Biała otrzyma z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi dofinansowanie na termomodernizację budynków Urzędu Gminy w Białej. GOKiS-u i OSP w Białej. Projekt ,,Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej

Firma FCC Eko Radomsko Sp. z o. o. w Radomsku uruchomiła w miesiącu kwietniu br. składowisko wyrobów  niebezpiecznych zawierających azbest w Młynisku Wieś w gminie Biała. 23 kwietnia miała miejsce pierwsza

Informacje dotyczące ogłoszenia przez władze Rzeczypospolitej Polskiej możliwości wznowienia od 6 maja 2020 r. działalności polegającej na opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobkach, klubach

Od czwartku 7 maja rolnicy, którzy ponieśli
w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, mogą składać w ARiMR wnioski o przyznanie

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Białej informuje, że Gminna Biblioteka Publiczna w Białej wraz
z filiami w Łyskorni, Młynisku  i Naramicach zostaną otwarte dla czytelników 11 maja 2020 r.

Z okazji Dnia Świętego Floriana, do Druhów i Druhen
z gminy Biała, słowa podziękowania za ofiarność i trud ponoszony w wypełnianiu swoich obowiązków oraz za poświęcenie w ochronę życia, zdrowia i mienia ludzkiego.

Z uwagi na ogłoszony w Polsce stan epidemii, Agencja Restrukturyzacji i  Modernizacji Rolnictwa informuje o możliwości ubiegania się o odroczenie terminu spłaty zadłużenia wobec ARiMR do czasu odwołania

Urząd Gminy Biała informuje, że w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w dniu 20 kwietnia 2020 r. zostały podpisane umowy na zadania: