Wójt Gminy Biała oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Białej informują, o odwołaniu imprez, festynów oraz uroczystości, wycieczek i obozów planowanych w roku bieżącym.

We wtorek 23 czerwca 2020 r. na placu przed Urzędem Gminy Biała kilkunastoletni mieszkańcy naszej gminy zauważyli nieprzytomnego starszego pana leżącego na ziemi z urazem głowy. Wiktoria, Mikołaj i Jasiu

Informacja KOWR: "Rolnictwo Dla Środowiska Środowisko dla Rolnictwa", która przedstawia problem zakwaszenia gleb i jego skutki dla środowiska oraz przypomina o Ogólnopolskim programie regeneracji

Wójt Gminy Biała - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w powszechnym spisie rolnym 2020r. Termin składania ofert - do 8 lipca 2020r. Wymagane dokumenty należy składać

Gmina Biała w roku 2018 godnie włączyła się w obchody przypadającej wtedy setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez państwo polskie. Realizowany był z inicjatywy Wójta projekt mający na celu upamiętnienie

Szanowni Mieszkańcy Gminy Biała!!! Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w ramach różnych aktywności, których celem była zbiórka pieniędzy na leczenie Wojtusia Howisa z Galewic, zebraliśmy na

Informacje dotyczące problemu suszy opracowane w ramach projektu "Rolnictwo dla klimatu" realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński na potrzeby kursu "Wyzwania dla demokracji w dobie zmian

Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny przesyła, otrzymane z GIS zaktualizowane wytyczne MRiRW i GIS, dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych

30 lat temu, 8 marca 1990 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o samorządzie terytorialnym.
W dniu 27 maja 1990 r. odbyły się pierwsze w pełni wolne wybory samorządowe w Polsce. Były to pierwsze

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazuje w załączeniu pismo dotyczące prowadzonej kampanii informacyjnej „Kupuj świadomie – PRODUKT POLSKI”, której celem jest zwiększanie wiedzy Polaków