Przypominam o obowiązku przestrzegania przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z  późn. zm.) dotyczących odprowadzania

Przypominam o obowiązku przestrzegania przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z  późn. zm.) dotyczących odprowadzania

Informacja Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Białej dotycząca dostępności oraz godzin pracy bibliotek na terenie Gminy Biała od dnia 1 września 2020 r. Nadal obowiązuje bezwzględny nakaz zakładania

Gminna Biblioteka Publiczna w Białej, po złożeniu wniosku otrzymała w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 2020 Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek

1 września 1939 roku o godzinie 4.40 spadły pierwsze bomby na Wieluń po ataku niemieckiej Luftwaffe i rozpoczęła się II wojna światowa. Z tej okazji kwiaty oraz znicze pod pomnikiem ofiar II wojny światowej

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Białej jest Beneficjentem Programu Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020”. Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do nowoczesnych

Gminne Biuro Spisowe w Białej informuje, że rusza konkurs promujący Powszechny Spis Rolny na Facebooku. Szczegóły dotyczące konkursu można znaleźć tutaj:

Gmina Biała w dniu 19 marca 2020 r. złożyła wniosek o udzielenie dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi na odbiór odpadów zawierających azbest. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Gmina Biała posiada na sprzedaż samochód specjalny pożarniczy marki TATRA 148. Na wyposażeniu: działko wodno-pianowe oraz sygnalizacja alarmowa (optyczno-akustyczna) pojazdu uprzywilejowanego.

W przeddzień stulecia Bitwy Warszawskiej i jednocześnie Święta Wojska Polskiego przedstawiciele społeczności Gminy Biała oddali hołd walczącym o Ojczyznę przodkom – mieszkańcom bialskiej ziemi.