Jubileuszowa uroczystość odbyła się 6 grudnia b. r. w Gminie Wróblew, w sali tamtejszej OSP. Uczestniczyli w niej przedstawiciele z dziesięciu gmin (Biała, Czarnożyły, Mokrsko, Skomlin, Ostrówek Wieluń, Złoczew,

Wójt Gminy Biała, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Białej, Koło Gospodyń Wiejskich w Łyskorni, Sołectwo Łyskornia oraz OSP Łyskornia zapraszają na Gminną Wieczerzę Wigilijną - 15 grudnia 2019 r. godz. 1500

W dniu 15 listopada 2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Białej odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu 40 – lecia działalności Zespołu Śpiewaczego "Naramianki" z Naramic. Wśród zaproszonych

Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach zaprasza na szkolenie pt. „Ekologiczna Produkcja Ogrodnicza”, które odbędzie się 4 grudnia 2019r. w Ośrodku Szkoleniowym ŁODR zs. w Bratoszewicach

Wójt Gminy Biała z żalem informuje, że w dniu 22 listopada 2019 r. (piątek) odbędzie się pogrzeb naszego Kolegi - wieloletniego pracownika Urzędu Gminy Biała śp. Dariusza Stefaniaka. Urząd Gminy będzie

W dniu 19 listopada doszło do podpisania umowy na  dofinansowanie projektu "Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w Gminie Biała - etap I" złożonego przez Gminę Biała