Aby Święta Wielkiej Nocy były wzorem duchowego wzbogacenia i umocnienia dającego radość, pokój i nadzieję. Wszelkiej pomyślności Mieszkańcom Gminy Biała życzą: Barbara Pawełczyk - Przewodnicząca

12 kwietnia 2019 r. w miejscowości Łyskornia oficjalnie otwarto kort tenisowy i siłownię napowietrzną. Obiekty te powstały dzięki otrzymanym dofinansowaniom z Urzędu Marszałkowskiego oraz Stowarzyszenia

W związku z trwającym stałym naborem na stanowisko operatora numerów alarmowych w Centrum Powiadamiania Ratunkowego WBiZK ŁUW w Łodzi, w załączeniu publikujemy plakat informacyjny

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach Oddział w Kościerzynie Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego Wieluń zaprasza  na szkolenie nt: „Program azotanowy – obowiązujące

Zakład Linii Kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim informuje, że rozpoczyna procedurę likwidacji lub w przypadku zgłoszenia się użytkownika przejazdu, przekwalifikowania przejazdu kolejowo - drogowego

Wójt Gminy Biała informuje, że gmina realizuje zadanie pn.: opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Biała. Dzięki wypełnieniu ankiety Gmina Biała będzie w stanie oszacować