Nie ustają starania Wójta Aleksandra Owczarka o instalację urządzeń odcinkowego pomiaru prędkości na drodze krajowej nr 74 w granicach Gminy Biała. Na zaproszenie wystosowane z Głównego Inspektoratu

Na podstawie art. 42 a i b ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2018 r. poz. 2033) Wójt Gminy Biała w związku z otrzymanym pismem od Koła Łowieckiego Nr 24 "Cyranka"

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2019/2020. Dotyczy podniesienia świadomości społecznej w zakresie

Materiał dotyczący zasad bezpieczeństwa biologicznego w strefie ochronnej ASF. Link do komunikatu zamieszczonego na stronie Facebook'a Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łodzi.

21 i 22 września 2019 r. odbył się IX Ogólnopolski Przegląd Zespołów Ludowych "Złoty Talizman". Gospodarzem przedsięwzięcia, jak co roku był Gminny Ośrodek Kultury w Pawłowicach. Celem przeglądu

Wójt Gminy Biała informuje, że w dniu 08 sierpnia 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi wydał wyrok oddalający skargę Gminy Biała w przedmiocie nieuwzględnienia wniesionego protestu od negatywnej