Informuje się, że zmieniony został Regulamin Pracy w Urzędzie Gminy Biała i w związku z tym z dniem 12 września 2016 r. Urząd Gminy pracuje w następujących godzinach...

Biała, dnia 29 sierpnia 2016 r.

 

K U R E N D A

 

Informuje się, że zmieniony został Regulamin Pracy w Urzędzie Gminy Biała i w związku z tym z dniem 12 września 2016 r. Urząd Gminy pracuje w następujących godzinach:

1) poniedziałek 700 - 1500

2) wtorek          700 - 1500

3) środa          800 - 1600

4) czwartek      700 - 1500

5) piątek           700 - 1500

Informujemy również, że kasa Urzędu Gminy Biała czynna jest w godzinach :

1) poniedziałek 700 - 1400

2) wtorek          700 - 1400

3) środa          800 – 1500

4) czwartek       700 - 1400

5) piątek           700 - 1400

Równolegle również czas pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej i Gminnego Zespołu Oświaty w Białej dostosowany został do czasu pracy Urzędu Gminy Biała.

Zmiana w organizacji czasu pracy Urzędu jest próbą uczynienia większej jego dostępności dla mieszkańców w godzinach popołudniowych.

WÓJT

/-/ Aleksander Owczarek

I N F O R M A C J A

Informujemy, iż od września br. do punktu ŁODR Bratoszewice funkcjonującego w Urzędzie Gminy Biała oddelegowana została z Rejonowego Zespołu Doradców w Wieluniu Pani Agnieszka Trojak – Główny specjalista ds. produkcji i ekonomiki wsi.

Dyżur będzie pełnić w każdą środę w godzinach od 800 do 1500– obsługa rolników Gminy Biała pok. nr 30 - II piętro Urzędu Gminy.