*****************************************************************************************************************************************************

Zakres robót obejmuje:

1. Montaż i uruchomienie systemu paneli fotowoltaicznych o minimalnej łącznej mocy 3,3 kW zawierającego m.in.:

• inwerter 3-fazowy umożliwiający monitoring pracy online, panele fotowoltaiczne,
• zabezpieczenie przeciwprzepięciowe po stronie DC,
• zabezpieczenie nadprądowe po stronach AC i DC,
• zabezpieczenie przeciwprzepięciowe AC,
• elementy ochrony przeciążeniowej i zwarciowej,
• skrzynki elektryczne, wykonanie uziemienia instalacji wraz ze skrzynką rewizyjną.

2. Montaż i uruchomienie układu klimatyzacji opartego o urządzenia typu SPLIT – 2 kpl. (jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna).

Całkowita wartość Grantu: 40 000,01 PLN.

Wartość dofinansowania z LGD "Ziemia Wieluńsko-Sieradzka": 36 800,00 PLN.