Bilans strat na terenie gminy Biała spowodowanych przez wichurę, która przeszła przez teren gminy Biała w dniach 5/6 października 2017 r. przedstawia się następująco: 5 zerwanych lub uszkodzonych

dachów na budynkach mieszkalnych, 3 uszkodzone dachy na budynkach gospodarczych, powywracane drzewa, połamane gałęzie, uszkodzone linie przesyłowe energii elektrycznej.  

W wyniku wichury kilkadziesiąt domostw zostało pozbawionych prądu, a zgłoszenie awarii w PGE Dystrybucja S.A. było niemożliwe. W tej sprawie zostało wystosowane pismo do operatora, którego treść jest dostępna pod poniższym linkiem:

http://gminabiala.pl/files/222/2017/39/Pismo-do-PGE-Dystrybucja-S.A..pdf

Strażacy z terenu naszej gminy kilkanaście razy wyjeżdżali do zdarzeń spowodowanych silnym wiatrem.  

W tym tygodniu zostanie powołana komisja ds. szacowania strat spowodowanych przez wichurę.