Zadanie polegało na wykonaniu 738,0 m jezdni o nawierzchni bitumicznej szerokości 4,0 m z obustronnym poboczem z destruktu asfaltowego szerokości 0,75 m.b.

Wartość zrealizowanego zadania: 38.130,00 zł brutto

Inwestycja pn. "Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Białej"  zrealizowana została przy współudziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Gmina Biała informuje, że złożony w ramach PORW na lata 2014-2020 wniosek o przyznanie pomocy na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Rososz - Świątkowice" uzyskał pozytywną ocenę i został wyłoniony do dofinansowania.

Pojazd ratowniczo-gaśniczy klasy średniej w kategorii 3 – terenowy, z napędem 4x4 - MAN TGM 13.290. Samochód wyposażony w specjalistyczne nadwozie pożarnicze, autopompę, zbiornik wody oraz sprzęt ratowniczo – gaśniczy.

Inwestycja pn. "Przebudowa drogi wewnętrznej Rososz - Ryś - etap I" została dotowana ze środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej.

Inwestycja pn. "Rozbudowa wodociągu grupowego Naramice i Poręby w miejscowości Biała Pierwsza, Naramice i Łyskornia" zrealizowana została ze środków Gminy Biała.

Inwestycja pn. "Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej Zabłocie - Naramice" jest dotowana ze środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej.