Wójt Gminy Biała informuje, że w dniu 30 marca 2018 r. (Wielki Piątek) kasa w Urzędzie Gminy Biała będzie czynna w godzinach od 7.00 do 12.45. Zmiana uwarunkowana jest czasem pracy Banku Spółdzielczego Biała.