W ramach realizacji projektu lokalnego pod nazwą: "Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Poręby sołectwo Janowiec" mieszkańcy sołectwa przy pomocy ekipy budowlanej Urzędu Gminy Biała dokonali przygotowania terenu pod realizację zadania. Przed fizycznym rozpoczęciem realizacji zadania mieszkańcy przygotowywali organizacyjnie zakupy krzewów, drzew, altany oraz materiałów pomocniczych – wkład własny mieszkańców sołectwa.

Zakupiono i zasadzono drzewa, krzewy oraz kwiaty – wkład własny mieszkańców sołectwa. Prace wykonane pod nadzorem architekta krajobrazu. Zakupiono i zamontowano altanę.

Wykonano prace wykończeniowe: wykonanie obrzeży wokół nasadzeń, ułożenie kostki pod altanką – wkład własny mieszkańców sołectwa.

Całkowity koszt projektu: 16 437,85 zł.

Dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego: 5 000,00 zł.

P1080375
P1080374
P1080373
P1080372
P1080371
P1080370
P1080369
P1080368
P1080367
P1080366
P1080365
P1080375 P1080374 P1080373 P1080372 P1080371 P1080370 P1080369 P1080368 P1080367 P1080366 P1080365