Od 1 października br. ulega zmianie wykaz placówek realizujących nocną i świąteczną opiekę zdrowotną. Są to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do

piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy.
W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

Nowe punkty nocnej i świątecznej pomocy medycznej będą realizować świadczenia od niedzieli 1 października, od godz; 8.00 (w załączniku tabela z wykazem).
Należy na bieżąco sprawdzać na stronie internetowej Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia informacje na temat wykazu placówek realizujących nocną i świąteczną opieką zdrowotną, ze względu na ewentualne zmiany.

Ewentualne uwagi dotyczące działania nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej proszę zgłaszać bezpośrednio do Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.