Sala gimnastyczna w Białej wyposażona została w nowe energooszczędne lampy. Od października br. uczniowie korzystać mogą ze znacznie lepiej oświetlonej sali sportowej.  Dotychczasowe 25 lamp

Gmina Biała posiada dwie hydrofornie, dzięki którym zaopatruje mieszkańców w wodę. Ulokowane one są w miejscowościach Naramice i Poręby. W miesiącu październiku br. zostały one wyposażone

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim nauczycielom i pracownikom szkół i przedszkoli z terenu Gminy Biała najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pogody ducha, poczucia spełnienia i zadowolenia

Od 1 października br. ulega zmianie wykaz placówek realizujących nocną i świąteczną opiekę zdrowotną. Są to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do