W dniach 12 - 14 października 2018 r. w Hali Expo – Łódź przy Al. Politechniki 4 w Łodzi, odbyły się Międzynarodowe Targi Żywności Ekologicznej i Regionalnej NATURA FOOD 2018 r.

W dniu 10 października 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego podpisane zostały umowy na dofinansowanie „Inwestycji w obiekty pełniące funkcje kulturalne”. Wśród dotowanych

Gmina Biała w dniu 5 marca 2018 r. złożyła wniosek o udzielenie dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi na odbiór odpadów zawierających azbest. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

W piątek 21 września 2018 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Białej po raz kolejny włączyła się w ogólnopolską akcję Narodowego Czytania, zainaugurowaną przez Parę Prezydencką.

Skrzynka pocztowa powinna znajdować się na każdej posesji. To dziś w Polsce prawny obowiązek ale skrzynka to też, po prostu, element krajobrazu naszych wsi, miasteczek i miast, który powinien być standardem

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przesyła informację o ogłoszonej w czerwcu 2018 r. VII edycji Konkursu „Ekobelfry”, którego celem jest wyłonienie i nagrodzenie