W imieniu Lokalnego Punktu Informacyjnego w Sieradzu serdecznie zapraszamy na Spotkanie Informacyjne pn.: „Przedsiębiorco czas na rozwój – nowe możliwości dofinansowania usług szkoleniowych

Zgodnie ze swoim ustawowym obowiązkiem Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zapewnia rolnikom możliwość korzystania z rehabilitacji leczniczej. Rehabilitacja jest organizowana w formie 21-dniowych

Prośba Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o włączenie się w kampanię informacyjną , której celem jest ostrzeżenie starszych osób przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi.

W programie TVP3 Łódź w dniu 4 kwietnia br. miała miejsce debata dotycząca oświaty. Rozmawiano o uwarunkowaniach organizacji nowego roku szkolnego2018/19, o podwyżkach dla nauczycieli

Zabiegi mieszkańców Brzozy, radnego gminnego Daniela Sazona, sołtysa Bolesława Cygi i Wójta Gminy o kontynuację konserwacji rzeki Pyszna przynoszą efekt. Prace  konserwacyjne w ubiegłym roku

Przez ok. dwa miesiące potrwają testy żarówek ledowych wykorzystywanych do oświetlenia ulicznego na terenie Gminy. Na drodze krajowej nr 74 w miejscowości Radomina na dziesięciu słupach w istniejących