W dniu 9 lutego 2018 r. pary małżeńskie z terenu gminy Biała, świętowały Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego: Kazimiera i Władysław Frytowie, Stanisława i Henryk Gielniakowie, Janina i Włodzimierz Jamrozikowie

18 lutego 2018 r.  w sali OSP w Brzozie odbył się III Zimowy Turniej Szachowy dla  dzieci, młodzieży i dorosłych. Organizatorami Turnieju byli wspólnie Ochotnicza Straż Pożarna w Brzozie

Gmina Biała zamierza w sposób godny włączyć się w obchody przypadającej w roku obecnym setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez państwo polskie. Realizowany ma być m. in. -  z inicjatywy Wójta

Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy? Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania? Upewnij się, że jesteś wpisany