Wójt Gminy Biała informuje, że od 1 lutego do 28 lutego 2015 r. w Urzędzie Gminy Biała przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.