Wójt Gminy Biała informuje, że od dnia 1 marca 2015 r. obowiązywał będzie nowy wzór dowodu osobistego. Aktualnie posiadane dowody osobiste nie tracą swojej ważności do upływu terminu zamieszczonego w dokumencie.