Informacja o udzieleniu dotacji w kwocie 21 000 zł Stowarzyszeniu Inicjatyw Oświatowo - Wychowawczych im. Teresy Kras z siedzibą w Lublinie na realizację zadania publicznego - wypoczynek letni dzieci i młodzieży.