Ze względu na przedłużającą się suszę z dniem 13 sierpnia 2015 r. wprowadza się bezwzględny zakaz podlewania upraw rolnych, ogródków, mycia samochodów, maszyn i pojazdów rolniczych w godzinach 5.30 - 22.30 wodą pochodzącą z gminnej sieci wodociągowej.