Wójt Gminy Biała składa serdeczne podziękowania za udział w gminnych uroczystościach dożynkowych, które miały miejsce w niedzielę 30 sierpnia br. Państwa frekwencja jest dowodem na autentyczne zapotrzebowanie społeczeństwa naszej gminy na taką dożynkową aktywność.

Biała, dnia 31 sierpnia 2015 r.

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Biała !!!

 

Składam serdeczne podziękowania za udział w gminnych uroczystościach dożynkowych, które miały miejsce w dniu wczorajszym w niedzielę 30 sierpnia b. r.  Tak liczna Państwa frekwencja jest dowodem na autentyczne zapotrzebowanie społeczeństwa naszej gminy na taką dożynkową aktywność.

Szczególne wyrazy uznania kieruję do wszystkich, którzy przyczynili się do organizacji dożynek i aktywnie w tym kierunku podejmowali wysiłek, świadczyli swą pracę i pomoc. Bardzo ciekawie i aluzyjnie niekiedy urządzone zostały okazjonalne konstrukcje i dekoracje na wielu sołectwach. Godne podziwu były wszystkie zorganizowane przez sołectwa stoiska. Ich wystrój był imponujący, przygotowane potrawy przebogate w swoich smakach.

Dziękuję również za obecność wielu dożynkowym gościom. Dziękuję za współorganizację dożynek Parafii pod wezwaniem św. Piotra w okowach w Białej, za obecność wszystkich księży z parafii znajdujących się w naszej gminie. Wyrażam nadzieję, że w przyszłości udział w dożynkach wezmą również te sołectwa, które się na to nie zdecydowały w tym roku.

Zapraszam do obejrzenia zdjęć z tej uroczystości.<kliknij>

 Z wyrazami szacunku
Aleksander Owczarek
Wójt Gminy Biała