Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu zaprasza na bezpłatne konsultacje z zakresu uzyskania wsparcia ze środków finansowych UE organizowane w dniu 16.09.2015 r. w godz.12.30-15.30 w U.G. Biała.

    

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu zaprasza na bezpłatne konsultacje z zakresu możliwości uzyskania wsparcia finansowego ze środków Unii Europejskiej organizowane w dniu 16 września 2015 r. (środa) w godz.12.30-15.30 w Urzędzie Gminy w Biała.

Zakres udzielanych konsultacji obejmuje m.in.:

    - środki na otwarcie działalności gospodarczej,
    - dotacje i pożyczki na rozwój prowadzonej działalności gospodarczej,
    - wstępne założenia wsparcia z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020,
    - konsultacje na etapie przygotowania projektu,
    - konsultacje na etapie realizacji projektu.

 

Anna Ostenda-Rakocińska

Inspektor ds. informacji o Funduszach Europejskich

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Polityki Regionalnej
Wydział Informacji i Promocji Funduszy Europejskich
ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź
tel. 42 663 30 92

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu
ul. Kościuszki 6, 98-200 Sieradz
tel. 43 678 40 80, 43 822 89 25
www.rpo.lodzkie.pl,
www.funduszeeuropejskie.gov.pl

LPISieradz@lodzkie.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek w godz. 8:00-18:00
wtorek - piątek w godz. 8:00-16:00

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich jest koordynowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.