Drukuj
Kategoria: Artykuł
Odsłony: 1195

Gmina Biała otrzymała dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 Województwa Łódzkiego w wysokości 2 mln zł na realizację zadania ,,Przebudowa Stacji Uzdatniania

Wody w Naramicach oraz budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Biała-Parcela” zajmując w rankingu wniosków II miejsce na 84 złożone.

Całość kosztować będzie blisko 4 mln zł. Umowa Gminy Biała z Województwem Łódzkim  na dofinasowanie podpisana została w marcu br. Zadanie realizowane będzie w latach 2022 – 2023.

Przebudowa hydroforni z jednoczesnym planowanym do realizacji domknięciem wodociągu na odcinku Kącik – Kopydłówek i już dokonanym domknięciem Naramice – Radomina ma zapewnić mieszkańcom naszej gminy niezakłócony dostęp do dobrej jakości wody użytkowej.

Kanalizacja położona zostanie w pasie drogi powiatowej biegnącej w kierunku Wiktorowa, na odcinku ok. 1 km, licząc od drogi krajowej.