Wójt Gminy Biała informuje, że od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r.  w Urzędzie Gminy Biała w godzinach 8.00 - 14.00. przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej


- pokój Nr 14 – sołectwa: Biała Pierwsza, Biała Druga, Biała Kopiec, Brzoza

- pokój Nr 16 – sołectwa: Biała Rządowa, Biała Parcela, Kopydłów, Łyskornia, Janowiec, Naramice, Radomina, Rososz, Śmiecheń, Zabłocie

- pokój Nr 17 – sołectwa: Młynisko Pierwsze, Młynisko Wieś, Wiktorów


Roczny limit zwrotu podatku akcyzowego w gospodarstwie rolnym w 2018 roku wynosi 86,00 zł  na 1 ha użytków rolnych.  /Limit oblicza się mnożąc  86 l oleju napędowego x powierzchnia użytków rolnych w ha x 1,00 zł /.


Do wniosków należy dołączyć  faktury lub ich kopie, dokumentujące zakup oleju napędowego w okresie od 01.02.2018 r. do 31.07.2018 r.


Wnioski o zwrot podatku mogą składać właściciele lub dzierżawcy użytków rolnych o powierzchni powyżej 1 ha. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili we wniosku  pisemną zgodę. Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków.


Wypłata zwrotu podatku akcyzowego nastąpi  w miesiącu  październiku 2018 r. gotówką w kasie Urzędu Gminy Biała lub przelewem na podany we wniosku nr rachunku bankowego.

                                                                                     

Wójt

Aleksander Owczarek

Pobierz załącznik: WNIOSEK o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.pdf

Pobierz załącznik: Procedura zwrotu w 2018 r..pdf