Informujemy, iż w związku z trwającą na terenie Gminy Biała suszą - Wójt Gminy Biała - uruchamia procedurę szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody

spowodowane przez suszę.

Właściwa Komisja dokona ustalenia wysokości szkód poprzez lustrację upraw w terenie.

Protokół z szacowania strat będzie niezbędny przy ubieganiu się o pomoc ze środków krajowych.

Komisja ustalać będzie wysokość szkód na wniosek poszkodowanych rolników. Odpowiedni wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Biała do 16 lipca 2018 r. (poniedziałek), ale nie później jak do zebrania plonu głównego.  Druk wniosku z załącznikami można pobrać w Urzędzie Gminy Biała pok. 2 lub na stronie internetowej Urzędu www.gminabiala.pl.

Druki do pobrania:

Wniosek rolnika o oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym 

Oświadczenie nr 1 o strukturze upraw i poniesionych szkodach

Oświadczenie nr 2 o produkcji zwierzęcej towarowej (sprzedanej) i poniesionych szkodach