Gmina Biała zamierza w sposób godny włączyć się w obchody przypadającej w roku obecnym setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez państwo polskie. Realizowany ma być m. in. -  z inicjatywy Wójta

-  projekt mający na celu upamiętnienie osób z naszej gminy, które walczyły zbrojnie w oddziałach polskich na frontach I wojny światowej 1914 - 1918, powstań śląskich 1919-1921, powstania wielkopolskiego 1918 - 1919, czy też w wojnie polsko-bolszewickiej 1919 - 1920. Projekt realizowany będzie przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Białej, przy udziale Szkół Podstawowych w Białej, Naramicach i Młynisku oraz we współpracy z Księżmi Proboszczami parafii z terenu Gminy Biała. Osobą odpowiedzialną merytorycznie za realizacje projektu będzie Pan Damian Orłowski – nauczyciel w Publicznej Szkoły Podstawowej w Białej.

W związku z tą wyjątkową rocznicą pragniemy ocalić od zapomnienia ludzi z naszej gminy, którzy o wolną Polskę walczyli w tamtym czasie z bronią w ręku. Dlatego też uprasza się wszystkich mieszkańców gminy posiadających jakiekolwiek informacje na temat swoich przodków, którzy brali udział w wymienionych wyżej konfliktach zbrojnych, o ich udzielenie poprzez wypełnienie załączonej ankiety.

Jesteśmy świadomi, że tak odległe dzieje są trudne do odtworzenia w pamięci i że czasami ta wiedza jest bardzo szczątkowa, ale będziemy wdzięczni, za każdą informację. Każda ankieta, choćby wypełniona tylko częściowo, przyczyni się do zachowania wśród potomnych pamięci o naszych przodkach. Niezwykle cenne będą też kopie zdjęć, dokumentów i innych pamiątek związanych z tymi osobami.

Projekt w swym zamiarze ma doprowadzić do wydania okolicznościowej broszury, a w przypadku osób pochowanych w grobach rodzinnych na cmentarzach na terenie Gminy Biała - do umieszczenia na tychże cmentarzach tablic pamiątkowych z nazwiskami wskazanych przez mieszkańców osób.

Ankiety będą udostępnione w szkołach podstawowych, u sołtysów, u Księży Proboszczów, w samym Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu oraz na stronie internetowej http://www.gminabiala.pl/. Zwrot wypełnionych ankiet do Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Białej oczekiwany jest do końca marca bieżącego roku.

Z poważaniem i zaproszeniem do współpracy przy realizacji projektu

Aleksander Owczarek

Wójt Gminy Biała