Informujemy, że w dniach 25 oraz 28 listopada 2016 r. na parkingu przy Urzędzie Gminy Biała odbyło się spotkanie mające na celu wsparcie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa...

na drodze krajowej DK74 na odcinku biegnącym przez teren gminy Biała.

Podczas spotkania zainteresowani mieszkańcy gminy relacjonowali uciążliwości i problemy związane z ciągle zwiększającym się ruchem pojazdów na DK 74 w miejscowości Biała oraz artykułowali potrzebę montażu urządzeń do odcinkowego pomiaru prędkości i zwiększenie bezpieczeństwa (doświetlenie) przejść dla pieszych.

W spotkaniu uczestniczyli: Wójt Gminy Biała, Przewodnicząca Rady Gminy Biała, Radni i Sołtysi z terenu gminy, przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu oraz Posterunku Policji w Białej.

Materiał ze spotkania zarejestrowany został przez media lokalne oraz Regionalny Oddział Telewizji Publicznej TVP3 w Łodzi.

Pomimo zaproszenia w spotkaniu nie wzięli udziału przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Inspekcji Transportu Drogowego.

Mamy nadzieję, że medialne wyrażenie obaw i oczekiwań społeczności lokalnej zapoczątkuje konkretne działania właściwych podmiotów w celu poprawy bezpieczeństwa na wymienionej drodze. Gmina Biała deklaruje swój udział w tych działaniach. 

Relacje TVP3 Łódź:

Relacje - 25 listopada 2016 r.

Relacja - 28 listopada 2016 r.  (33 min.)

Dokumentacja fotograficzna udostępniona przez Tygodnik lokalny  KULISY POWIATU WIELUŃ WIERUSZÓW PAJĘCZNO.

biala1
biala3
biala2
biala5
biala4
XxY
asddd