Drukuj
Kategoria: Artykuł
Odsłony: 5096

Wójt Gminy Biała informuje, że od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2016 r. w Urzędzie Gminy Biała w godzinach 8.00 - 14.00. przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

- pokój Nr 14 – sołectwa: Biała Pierwsza, Biała Druga, Biała Kopiec, Brzoza

- pokój Nr 16 – sołectwa: Biała Rządowa, Biała Parcela, Kopydłów, Łyskornia, Janowiec, Naramice, Radomina, Rososz, Śmiecheń, Zabłocie

- pokój Nr 17 – sołectwa: Młynisko Pierwsze, Młynisko Wieś, Wiktorów

Roczny limit zwrotu podatku akcyzowego w gospodarstwie rolnym w 2016 roku wynosi 86,00 zł  na 1 ha użytków rolnych.  Limit oblicza się mnożąc 86 l  oleju napędowego  x  powierzchnia użytków rolnych w ha  x 1,00 zł .

Do wniosków należy dołączyć  faktury lub ich kopie, dokumentujące zakup oleju napędowego w okresie od 01.02.2016 r. do 31.07.2016 r.

Wnioski o zwrot podatku mogą składać właściciele lub dzierżawcy użytków rolnych o powierzchni powyżej 1 ha. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili we wniosku  pisemną zgodę. Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków.

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego nastąpi  w miesiącu  październiku 2016 r.  gotówką w kasie Urzędu Gminy Biała lub przelewem na podany we wniosku nr rachunku bankowego.