Dyrekcja Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian w Masłowicach, Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Masłowicach zaprasza w dniu 14.06.2022 o godzinie 10.00 na „Masłowicki Dzień Pola”.

Spotkanie rozpocznie się informacją Dyrektora KOWR w Łodzi  Pana Janusza Ciesielskiego o działaniach KOWR na Krajowych Rynkach Rolnych. Podczas tegorocznych Masłowickich Dni Pola 2022 możliwe będzie zwiedzanie: poletek doświadczalnych z roślinami jagodowymi, rolniczymi, warzywami i  bogatych kolekcji roślin rolniczych i jagodowych oraz pola produkcyjne.
Zaprezentowane zostaną odmiany firm nasiennych – DANKO, Hodowli Roślin Strzelce. Przedstawiciele firm: EKOPLON, F&C, INNVIGO, przedstawią różne metody uprawy, naważenia i ochrony roślin rolniczych, warzywnych i jagodowych.
Firma EKOPLON przeprowadzi analizę gleby. Konieczne będzie dostarczenie ok. 0,5 kg uśrednionej gleby z warstwy 0-30 cm. Po wypełnieniu ankiety, firma EKOPLON przygotuje raport wraz z zaleceniami, który będzie zawierał m. innymi:
- pH
- zawartość procentową materii organicznej,
- azot całkowity,
- fosfor całkowity,
- potas wymienny,
- udział procentowy iłu w badanej próbie,
- pojemność wymiany kationów.

Spotkanie zakończy się poczęstunkiem.