Drukuj
Kategoria: Artykuł
Odsłony: 1106

Gmina Biała przypomina, że w związku z trwającą przebudową stacji uzdatniania wody w Naramicach mogą występować trudności w dostawie wody z wodociągu gminnego.

Biała Druga, dnia 11.05.2022 r.KURENDASzanowni Mieszkańcy Gminy Biała!

Gmina Biała przypomina, że w związku z trwającą przebudową stacji uzdatniania wody w Naramicach mogą występować trudności w dostawie wody z wodociągu gminnego. Mogą nastąpić spadki ciśnienia oraz chwilowe braki wody.
W związku ze zwiększonym poborem wody zwracamy się z prośbą do mieszkańców Gminy Biała o racjonalne korzystanie z wody wodociągowej. Prosimy o ograniczenie korzystania z wody wodociągowej na cele inne niż socjalno-bytowe tj. o niepodlewanie trawników, upraw rolnych, ogródków przydomowych, mycia samochodów i pojazdów rolniczych.
Utrzymujący się przez dłuższy okres zwiększony pobór wody może doprowadzić do problemów z funkcjonowaniem stacji uzdatniania wody w Porębach.
Mając powyższe na uwadze APELUJEMY o solidarność w korzystaniu z tego dobra jakim jest woda i jej oszczędne wykorzystywanie.
PRZYPOMINAMY, że wszelkie samowolne korzystanie z wody pochodzącej z hydrantów przeciwpożarowych, będzie traktowane jako kradzież wody.
Niekontrolowany pobór wody z hydrantu cechuje krótkotrwały, ale bardzo intensywny pobór, co nie tylko powoduje uszkodzenie samego urządzenia (głównie uszkodzenie głowicy hydrantu), ale również zerwanie osadów nagromadzonych w przewodach wodociągowych, stanowiących naturalnie wytrącone związki żelaza i manganu. Zerwanie nagromadzonych osadów powoduje zanieczyszczenie wody u pozostałych odbiorców. Osad ten podczas zmian ciśnienia, związanych z nagłym poborem wody, zrywa się ze ścianek przewodów wodociągowych powodując wtórne zanieczyszczenie wody. W takich sytuacjach konieczne jest płukanie sieci, co prowadzi do marnotrawstwa wody.
Konsekwencją kradzieży, mogą być również awarie na sieci wodociągowej związane z gwałtownymi zmianami ciśnienia tzw. uderzenie hydrauliczne, które może uszkadzać rury wodociągowe. Działania takie nie tylko odbijają się na jakości świadczonych usług, lecz również na cenach wody, gdyż koszty utrzymania sieci ponoszą wszyscy mieszkańcy.


Zakończenie prac na hydroforni w Naramicach, powinno nastąpić w połowie czerwca br. Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość w kwestii zaopatrzenia w wodę oraz o solidarne i uczciwe korzystanie z wody pochodzącej z sieci wodociągowej.