Jubileusz swoich 100. urodzin świętował mieszkaniec naszej gminy – Pan Florian Koźlak z Białej – Parceli, w przeszłości wzięty wiejski kowal, a także ślusarz. Z tej okazji w dniu 12 października 2021 r. Szanownego

Jubilata odwiedziła delegacja władz samorządowych z terenu powiatu oraz gminy w osobach Starosty Powiatu Wieluńskiego – Pana Marka Kielera, Przewodniczącej Rady Gminy Biała – Pani Barbary Pawełczyk i Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Białej – Pana Roberta Nawrockiego.

List gratulacyjny adresowany do Dostojnego Jubilata przekazał także Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki.

Zebrani złożyli Jubilatowi serdeczne gratulacje oraz najlepsze życzenia dalszych długich lat życia w dobrym zdrowiu, spędzonych w otoczeniu bliskich i życzliwych osób.

W dniu 14 października 2021 roku życzenia Dostojnemu Jubilatowi złożył również osobiście Wójt Gminy Biała – Pan Aleksander Owczarek, który nie mógł uczestniczyć w odwiedzinach Jubilata w dniu 12 października 2021 r. Wójt przekazał również fotograficzne wspomnienie, dokumentujące jedno z bardzo wielu rzemieślniczych dokonań Jubilata.

Pan Florian Koźlak urodził się w dniu 12 października 1921 r. w Niemczech. Wychował sześcioro dzieci: cztery córki i dwóch synów. Może się też poszczycić licznym gronem wnucząt – 13 i prawnucząt - 24.
Dostojnemu Jubilatowi jeszcze raz serdecznie gratulujemy!!!