Drukuj
Kategoria: Artykuł
Odsłony: 414

W dniu 23.12.2020 r. jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Białej otrzymała – na podstawie umowy użyczenia -  agregat hydrauliczny LUKAS P630 SG, którego zakup został współfinansowany ze środków

Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.  

Wartość zadania to 26.760,00 zł, dofinansowanie z Funduszu to kwota  26.480,00 zł, wkład własny Gminy Biała 280,00 zł.

Zakupione wyposażenie będzie służyć do udzielenia pomocy poszkodowanym podczas prowadzonych działań ratowniczych.