Drukuj
Kategoria: Artykuł
Odsłony: 634

Informacja dotycząca Projektu Szansa na nowy start finansowanego z EFS a realizowanym na terenie województwa łódzkiego przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości oddział

w Piotrkowie Trybunalskim.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych, które straciły prace, bądź są zagrożeni zwolnieniem z pracy, dzięki temu projektowi wyżej wskazana grupa docelowa może skorzystać ze ścieżki przekwalifikowania oraz podniesienia swoich kwalifikacji, z możliwością odbycia 5 miesięcznego stażu

Informacje na temat realizacji projektu znajdują się na naszej stronie internetowej

https://www.kswp.org.pl/projekty/dla-bezrobotnych/szansa-na-nowy-start

 

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt

https://kswp.org.pl/pl/o-nas/kswp-dzisiaj/zespol/8

https://www.kswp.org.pl/

 

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

A: Plac Kościuszki 7, 97-300 Piotrków Trybunalski

T: 44 741 75 01,

W: www.kswp.org.pl, E: e_gabara@kswp.org.pl