Drukuj
Kategoria: Artykuł
Odsłony: 525

Gmina Biała w roku 2018 godnie włączyła się w obchody przypadającej wtedy setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez państwo polskie. Realizowany był z inicjatywy Wójta projekt mający na celu upamiętnienie

osób z naszej gminy, które walczyły zbrojnie w oddziałach polskich na frontach I wojny światowej 1914 - 1918, powstań śląskich 1919-1921, powstania wielkopolskiego 1918 - 1919, czy też w wojnie polsko -bolszewickiej 1919 - 1920.

Projekt realizowany był przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Białej, przy udziale Szkół Podstawowych w Białej, Naramicach i Młynisku oraz we współpracy z Księżmi Proboszczami parafii z terenu Gminy Biała. Osobą odpowiedzialną merytorycznie za realizacje projektu był Pan Damian Orłowski – nauczyciel w Publicznej Szkoły Podstawowej w Białej.

W tym roku przypada 100. rocznica bitwy warszawskiej. W związku z tą wyjątkową rocznicą zamierzamy uzupełnić tablice odsłonięte na gminnych cmentarzach w roku 2018  poprzez dopisanie tych osób z naszej gminy, które o wolną Polskę walczyli w tamtym czasie z bronią w ręku, a wiedza o ich czynach, o ich udziale w odzyskaniu przez nasza ojczyznę niepodległości nie została przez rodziny czy inne osoby we właściwym czasie ujawniona.

Kilka rodzin uświadomiło sobie sprawę i odezwało się po czasie odsłonięcia pamiątkowych tablic. Dlatego też uprasza się wszystkich mieszkańców gminy posiadających jakiekolwiek informacje na temat swoich przodków, którzy brali udział w wymienionych wyżej konfliktach zbrojnych, o ich udzielenie poprzez wypełnienie załączonej ankiety.

Jesteśmy świadomi, że tak odległe dzieje są trudne do odtworzenia w pamięci i że czasami ta wiedza jest bardzo szczątkowa, ale będziemy wdzięczni, za każdą informację. Każda ankieta, choćby wypełniona tylko częściowo, przyczyni się do zachowania wśród potomnych pamięci o naszych przodkach. Niezwykle cenne będą też kopie zdjęć, dokumentów i innych pamiątek związanych z tymi osobami.
Kontynuacja projektu w swym zamiarze ma doprowadzić do wydania okolicznościowej broszury i do uzupełnienia tablic pamiątkowych na cmentarzach z nazwiskami wskazanych przez mieszkańców osób. Zamierzamy to zrobić w dzień rocznicy bitwy warszawskiej – 15 sierpnia br. – lub ostatecznie 11 listopada br., a następnie wydać w/w broszurę.

Ankiety będą udostępnione są w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Białej oraz na stronie internetowej http://www.gminabiala.pl/. Zwrot wypełnionych ankiet do Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Białej oczekiwany jest do 20 lipca br. bieżącego roku.

Z poważaniem i zaproszeniem do współpracy przy realizacji kontynuacji projektu


Aleksander Owczarek
    Wójt Gminy Biała