Drukuj
Kategoria: Artykuł
Odsłony: 623

Firma FCC Eko Radomsko Sp. z o. o. w Radomsku uruchomiła w miesiącu kwietniu br. składowisko wyrobów  niebezpiecznych zawierających azbest w Młynisku Wieś w gminie Biała. 23 kwietnia miała miejsce pierwsza

dostawa eternitu na składowisko.

Zmagania z problemem składowiska trwały od 2011 r. kiedy to Gmina Biała powołała w celu urządzenia składowiska i gromadzenia na nim odpadów spółkę Eko-Biała. Spółka ta została zlikwidowana. Jej działania doprowadziły do wielkich kłopotów dla Gminy.

Nagromadziła ona niezgodnie z przepisami odpady, co skutkowało nałożeniem wielomilionowych kar uprawomocnionych wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Składowiska spółka Eko-Biała nie wybudowała. Gmina w drodze złożonej procedury wyłoniła nowego operatora działki - Firmę FCC Eko Radomsko Sp. z o. o. w Radomsku , która w 2018 r. składowisko wybudowała, wywożąc wcześniej – w ramach nakładów inwestycyjnych -  nagromadzone na niej odpady. Długo trwające w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi procedury formalne z uzyskaniem pozwolenia zintegrowanego opóźniły o ok. rok uruchomienie składowiska.

Gmina Biała związana jest z Firmą FCC Eko Radomsko Sp. z o. o. w Radomsku umową dzierżawy, w której określony jest czynsz dzierżawny.