Drukuj
Kategoria: Artykuł
Odsłony: 788

lnformujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów (Dz.U. z 2019 r., poz. 1104, 1105, 1126) od 1 lipca 2019 r. obowiązują nowe jednolite wzory informacji i deklaracji na podatki lokalne: tj. podatek

od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.
Formularze powyższych deklaracji i informacji dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Biała https://www.biala.finn.pl oraz na stronie internetowej Ministerstwa Finansów https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze.
Od 1 lipca 2019 r. możliwe jest również składanie deklaracji i informacji w formie elektronicznej za pośrednictwem strony epuap.gov.pl.
Informacje i deklaracje, które powinny zostać złożone do dnia 30 czerwca 2019 r. oraz korekty deklaracji i informacji złożonych do tej daty należy składać z wykorzystaniem dotychczasowych formularzy, których wzory określone były uchwałą rady gminy.