Drukuj
Kategoria: Artykuł
Odsłony: 1876

Prośba Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o włączenie się w kampanię informacyjną , której celem jest ostrzeżenie starszych osób przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi.

Skala problemu jest duża – wzrasta liczba zachowań przedsiębiorców ukrywających cel handlowy oraz wprowadzających konsumentów w błąd podczas zawierania umów poza lokalem, czyli na pokazach lub w domach. Dotyczy to zakupów garnków, pościeli lub urządzeń medycznych, czy też sprzedaży usług telekomunikacyjnych, dostarczania gazu lub prądu. Często konsumenci ponoszą przy tym poważne straty finansowe, zaciągając wysokie zobowiązania kredytowe, bądź płacąc karę umowną z tytułu zerwania umowy z dotychczasowym dostawcą usług. Co ważne, problem dotyczy przede wszystkim seniorów, na ogół ufnych i mniej skłonnych do skarżenia się na oszustwo.

Dlatego też istnieje konieczność pilnych i intensywnych działań komunikacyjnych na ten temat. UOKiK przygotował dwa, 30-sekundowe spoty,  które ostrzegają przed firmami stosującymi nieuczciwe praktyki, informują o prawie odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem oraz zachęcają do skorzystania z bezpłatnej porady prawnej.

Spoty można obejrzeć na stronie internetowej UOKiK w zakładce „multimedia” pod adresami:

 https://uokik.gov.pl/multimedia.php?video=538

 https://uokik.gov.pl/multimedia.php?video=539

 

Z poważaniem

Krzysztof Stasiak

Łódzki Wojewódzki Inspektor

Inspekcji Handlowej w Łodzi

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi

90-730 Łódź, ul. Gdańska 38

tel. 42 636-03-57

fax 42 636-85-50

sekretariat@wiih.lodz.pl

www.wiih.lodz.pl