Drukuj
Kategoria: Artykuł
Odsłony: 1854

W dniu 28 lutego br. Gmina Biała złożyła w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi trzy wnioski o przyznanie pomocy finansowej w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy

w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich:

  1. "Organizacja dwóch festynów sołeckich promujących tradycyjne potrawy regionalne, zdrową żywność oraz zdrowy tryb życia" - sołectwo Biała Rządowa,
  2. "Budowa siłowni zewnętrznej w sołectwie Naramice" - sołectwo Naramice,
  3. "Doposażenie placu rekreacyjno - sportowego w miejscowości Kopydłów" - sołectwo Kopydłów.

Wartość wniosków – 38 000,00 zł.

Wnioskowana kwota dofinansowania/ kwota dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego – 15 000,00 zł.