Drukuj
Kategoria: Artykuł
Odsłony: 1933

W dniu 28 lutego 2018 r. do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi został złożony wniosek o udzielenie pomocy finansowej z budżetu Województwa Łódzkiego na dofinansowanie zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych

dla jednostki OSP Młynisko.

Sejmik Województwa Łódzkiego w uchwalonym budżecie na 2018 rok zabezpieczył środki na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.   

Zestaw narzędzi hydraulicznych ma składać się z agregatu zasilającego o modelu pracy min. ATO, cylindrów rozpierających z zestawem końcówek wymiennych oraz węży hydraulicznych.

Doposażenie jednostki OSP Młynisko w ww. sprzęt przyczyni się do poprawy jakości i skuteczności działań ratowniczych prowadzonych przez strażaków ochotników.  

Przewidywany budżet zadania: 50.000,00 zł

Wnioskowana kwota dofinansowania: 25.000,00 zł

Gmina będzie ubiegała się również o udzielenie dotacji na ww. zadanie z WFOŚiGW w Łodzi.